Thường Xuân (Thanh Hóa): Phát triển rừng bền vững rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/12/2021 | 3:39:53 Chiều

UBND tỉnh Thanh Hòa vừa phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân giai đoạn 2021-2030.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Cụ thể, về môi trường, bảo vệ, phát triển bền vững 12.892,85 ha rừng hiện có, nâng cao độ che phủ rừng; bảo vệ đất đai; điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống; hạn chế xói mòn đất, rửa trôi đất, thiên tai lũ lụt, hạn hán và cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất; bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ các nguồn gen động, thực vật quý, hiếm, đặc hữu, loài ưu tiên bảo vệ hiện có; Ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu cháy rừng; hấp thụ cacbon, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Về xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động lâm nghiệp; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia đầu tư, liên doanh liên kết cùng bảo vệ, phát triển, sản xuất, kinh doanh, hưởng lợi từ rừng; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo cho cộng đồng và người dân sở tại; Nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng, phát triển rừng bền vững, giảm thiểu các hoạt động tiêu cực của người dân tới rừng.

Về kinh tế, quản lý, sử dụng hiệu quả 13.214,14 ha rừng và đất lâm nghiệp được giao với chi phí và lợi nhuận hợp lý nhất, đảm bảo tính liên tục - ổn định - lâu dài, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của rừng, đất rừng trên đơn vị diện tích; Khai thác, sử dụng hiệu quả rừng trồng; tạo các nguồn thu từ việc cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa kinh tế, môi trường, xã hội; Thông qua liên doanh, liên kết, cùng đầu tư, hợp tác phát triển đảm bảo các bên tham gia cùng có lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án được phê duyệt.

 

UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong vùng thực hiện phương án triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững trên địa bàn; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành cấp tỉnh để chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai, rộng rãi nội dung của phương án trên các phương tiện truyền thông để các xã, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Ngọc Anh (T/h)

Nguồn Môi trường và Đô thị Việt Nam

  •  
Các tin khác

TS Laurent Umans-Bí Thư thứ Nhất của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam khuyến nghị cần ứng xử với ĐBSCL như một thực thể sống để có các giải pháp phát triển bền vững khu vực này.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ điều chỉnh tỷ lệ năng lượng tái tạo trong Quy hoạch điện VIII và sớm trình Chính phủ kết luận thanh, kiểm tra việc phát triển điện mặt trời để báo cáo Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Được đầu tư 73 tỉ đồng, tiểu dự án cấp nước tưới cho 400ha cà phê ở tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành hơn 1 năm nay, nhưng chưa vận hành được vì cứ mở nước sẽ... vỡ ống.

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Ban ODA Vĩnh Phúc) vừa lựa chọn xong nhà thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp lớn CW03, CW07 và CW08 (với tổng giá gói thầu 865 tỷ đồng) thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.