Quảng Trị: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/5/2023 | 4:04:22 Chiều

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2192/UBND-KT ngày 12/5/2023 về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.Ảnh minh hoạ 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
Sở Y tế: Chỉ đạo, giám sát các Đơn vị thực hiện xử lý trong cụm và các Đơn vị tự xử lý thực hiện thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế do mình chịu trách nhiệm thu gom, xử lý.
Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý theo cụm hoặc cơ chế tự thỏa thuận giá giữa cơ sở xử lý chất thải trong cụm và cơ sở thuê xử lý chất thải trong cụm.
Rà soát, đề xuất các hạng mục, công trình liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế; chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho công tác xử lý chất thải y tế nguy hại.
Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, theo dõi công tác khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế.
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Sở Tài chính:
Tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở y tế công lập trong công tác xử lý chất thải y tế nguy hại, kinh phí vận hành các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại và quan trắc môi trường định kỳ (theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về Ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị).
Phối hợp với Sở Y tế xây dựng đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý theo cụm hoặc cơ chế tự thỏa thuận giá giữa cơ sở xử lý chất thải trong cụm và cơ sở thuê xử lý chất thải trong cụm.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trong việc theo dõi công tác khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế.
Các cơ sở y tế: Thực hiện khắc phục các tồn tại theo yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường; vận hành có hiệu quả các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải, công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở và thực hiện các thủ tục về môi trường liên quan.

Ngọc AnhNguồn Chuyên trang Quản lý môi trường

  •  
Các tin khác

Từ năm 2013 đến năm 2022, sự nóng lên của Trái Đất do hoạt động của con người gây ra đã khiến nhiệt độ tăng thêm 0,2 độ C/mỗi 10 năm

Người dân ở New York - Mỹ được khuyến khích ở yên trong nhà sau khi các vụ cháy rừng ở Canada làm chất lượng không khí tại khu vực này xấu đi nghiêm trọng.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện đồng loạt tổ chức những ngày hội thu gom rác tái chế trên địa bàn, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Theo các nhà khoa học, quy trình từ sản xuất nhựa cho đến quá trình sử dụng và cả khi thải bỏ… đều có thể gây ra những tác động xấu đến sức khỏe con người.