Dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/12/2021 | 2:44:43 Chiều

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.


Nguồn Môi trường và Đô thị Việt Nam

  •  
Các tin khác

Ngày 21/12/2020 Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BCT “Quy chuẩn quốc gia về chất lượng sản phẩm hóa chất Poly Aluminium Chloride (PAC)”.

Ngày 8/11/2021, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Hiệp hội) gửi công văn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Hiệp hội đã đóng góp 40 ý kiến liên quan hoạt động của các hội thành viên, trong đó có nhiều ý kiến về phân loại rác tại nguồn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Việt Nam đề nghị ưu tiên sớm hoàn thành xây dựng Bộ quy tắc về khai thác khoáng sản dưới đáy biển, phù hợp với nguyên tắc coi đáy đại dương và các tài nguyên trong Vùng là di sản chung của nhân loại.