Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/10/2022 | 11:29:16 Sáng

Ngày 24-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước.

Quyết định này được ban hành để bảo đảm kịp thời cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật liên quan lĩnh vực môi trường và tài nguyên được theo quy định hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước.

Trong quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu danh mục các TTHC thuộc lĩnh vực môi trường chính thức được bãi bỏ kể từ ngày ký từ cấp Trung ương đến cấp địa phương và các TTHC lĩnh vực môi trường tại các khu công nghiệp.

Cụ thể, từ ngày ban hành, Nhà nước chính thức bãi bỏ các TTHC liên quan cấp điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại; chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước; chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh; cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải; xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam ở cấp Trung ương.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Đối với TTHC cấp tỉnh, gồm: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và TTHC chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh tại các khu công nghiệp cũng chính thức được bãi bỏ cùng ngày.

 

Trong khi đó, một số TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, như: Hoạt động cấp giấy phép, gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác thuộc thẩm quyền cấp Trung ương; TTHC cấp giấy phép, gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cũng chính thức được bãi bỏ từ ngày ban hành.

Trước đó, đầu năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 12 thủ tục cấp trung ương, 5 thủ tục cấp tỉnh, 1 thủ tục cấp huyện./.


Duy AnhNguồn Môi trường và Đô thị Việt Nam

  •  
Các tin khác

Những năm gần đây, với hàng loạt các dự án lớn về hạ tầng giao thông, dịch vụ, các khu công nghiệp được triển khai xây dựng đã đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh của cả nước.

Đồng Nai: Giám sát thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai vừa ban hành Thông báo số 2278/TB-KCNĐN về giám sát việc thu gom, đấu nối nước thải của các doanh nghiệp...

Các chuyên gia cho rằng bê tông dày đặc là nguyên nhân khiến quận 7 ngập triền miên những năm qua. Do đó, cần trả lại khu vực lưu trữ nước để khu vực này thoát ngập.

Chính phủ Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và chống ngập đô thị thông qua việc thiết lập khung pháp lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng quốc gia.