Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/4/2024 | 3:40:42 Chiều

Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.


Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Ảnh: ITN

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc trồng rừng, TPHCM đang định hướng tập trung đầu tư xây dựng Cần Giờ ở các lĩnh vực giao thông xanh, xử lý rác thành điện; không rác thải nhựa; phát triển du lịch xanh;…

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025 Cần Giờ sẽ bắt đầu với việc trồng rừng trên diện tích 180 ha, kèm theo việc nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên diện tích 200 ha và chăm sóc rừng trồng giai đoạn 2016-2020 trên diện tích 150 ha. Giai đoạn tiếp theo từ 2026 đến 2030 sẽ tăng cường hơn với việc trồng rừng trên diện tích 280 ha và nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên diện tích 200 ha, cùng với việc chăm sóc rừng trồng giai đoạn trước đó.

Ngoài việc trồng rừng, Huyện Cần Giờ đề xuất xây dựng bộ dữ liệu về trữ lượng và hệ số chuyển đổi carbon của các loài cây rừng ngập mặn, nhằm đóng góp vào việc triển khai nội dung xác định khả năng hấp thụ khí nhà kính trên địa bàn Thành phố, nhằm mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng tín chỉ carbon.

Kế hoạch này hứ hẹn sẽ mang lại lợi ích về môi trường và góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Việc tạo ra các khu rừng mới và nâng cao chất lượng của rừng đươc chăm sóc sẽ mang lại lợi ích cho cảnh quan và sinh quyển. Ngoài ra, việc triển khai cơ chế trao đổi tín chỉ carbon cũng là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ có tổng diện tích rừng ngập mặn là 75.740ha, được chia làm ba phần: phần lõi (4.721ha); vùng chuyển tiếp (29.880ha); vùng đệm (41.139ha), có tiềm năng lớn nếu tham gia vào hoạt động trao đổi tín chỉ carbon. Theo tính toán sơ bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, rừng ngập mặn Cần Giờ cung cấp khoảng 8 triệu tấn O2/ha và hấp thụ gần 11 triệu tấn CO2/ha, một phần trong số đó có giá trị trao đổi tín chỉ carbon.

BẢO NGỌC
  •  
Các tin khác

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022, quy định việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt từ nguồn cùng phương pháp thu phí xử lý rác thải mới dựa trên khối lượng hoặc thể tích. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nên cơ chế để rác trở thành một nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời giảm áp lực lên quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.

Phân loại rác tại nguồn vừa tiết kiệm chi phí xử lý rác thải, tiết kiệm diện tích đất chôn lấp, vừa hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngầm, không khí, từ đó, giảm tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến cho việc phân loại rác tại nguồn chưa đạt mục đích đề ra như phương tiện vận chuyển, nhà máy và nguồn lực để thu gom, xử lý chất thải phân loại.

Trong thời gian qua các tỉnh, thành phố đã có nhiều mô hình, chương trình, dự án phân loại rác tại nguồn mang lại hiệu quả thiết thực: giảm lượng rác thải chôn lấp; tăng lượng rác thải tái chế; tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Đây là hướng đi tất yếu trong nền kinh tế tuần hoàn. Tuy vậy, nhìn từ góc độ vĩ mô việc phân loại rác tại nguồn còn nhỏ lẻ manh mún, mỗi địa phương một cách, thiếu sự chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố.