Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, tiên tiến, hiện đại

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2024 | 10:33:00 Sáng

Ngày 7/3/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 224/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.


Ảnh minh hoạ. ITN
Quy hoạch đặt ra một loạt mục tiêu mới, nhằm xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, tiên tiến, hiện đại.
Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2030 cho mạng lưới quan trắc chất lượng không khí bao gồm:
Duy trì và hoàn thiện 19 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục đã hoạt động, cùng với việc đầu tư và lắp đặt 18 trạm quan trắc mới tại các vị trí quan trắc được kế thừa từ quy hoạch trước.
Tiếp tục đầu tư, bổ sung mới để hoàn thiện 31 trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục trên toàn quốc, trong đó có 06 trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng không khí nền tại 06 vùng kinh tế - xã hội.
Thiết lập và hoàn thiện mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ trên toàn quốc, tập trung vào các vùng phát triển kinh tế xã hội quan trọng và các khu vực tập trung nhiều nguồn thải.
Bước đầu thiết lập mạng lưới quan trắc thủy ngân tự động trong không khí.
Ngoài ra, quy hoạch cũng đề cập đến mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt, với việc thiết lập, hoàn thiện mạng lưới quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường nước sông, hồ liên tỉnh tại các vị trí đầu nguồn, xuyên biên giới và các vị trí giáp ranh giữa các tỉnh, cũng như xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt định kỳ tại dòng chính của các sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Mục tiêu của quy hoạch cũng bao gồm duy trì, mở rộng quan trắc chất lượng nước cửa sông và nước biển, cùng với việc thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng nước biển tại các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Đối với quan trắc chất lượng đất và mạng lưới quan trắc nước dưới đất, quy hoạch đề xuất xây dựng các chương trình quan trắc có tính mở, phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường đất, cũng như thực hiện quan trắc tại các khu vực đông dân cư và khu vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tổ chức thực hiện quan trắc đa dạng sinh học tại các hành lang đa dạng sinh học và khu vực đa dạng sinh học cao đã được thành lập cũng là một phần của mục tiêu đặt ra.
Tất cả những mục tiêu này nhằm mục đích bảo đảm theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, đáp ứng yêu cầu về cung cấp, công bố, công khai thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường và nâng cao năng lực cho công tác cảnh báo, dự báo môi trường, từ đó giữ gìn môi trường và sức khỏe cộng đồng.
BẢO NGỌC
  •  
Các tin khác

Trong bối cảnh tình hình môi trường đang ngày càng trở nên căng thẳng, Bộ Y tế đưa ra đề nghị cấp bách cho các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế.

Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) gây ra đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ ban hành bộ định mức kinh tế, kỹ thuật về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Đây được coi là cơ sở quan trọng giúp các địa phương quản lý chất thải một cách hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Sáng ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.