Tây Ninh: Kiểm tra chất lượng nước thải tại các khu công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2024 | 10:26:52 Sáng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã phối hợp các cơ quan tại các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý tập trung của các khu công nghiệp.

Thực hiện Thông báo số 6417/TB-STNMT ngày 15.9.2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với 6 đơn vị có công suất xử lý lớn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý tập trung của các khu công nghiệp này.
Qua kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải các khu công nghiệp đều đang vận hành bình thường, có bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ghi chép sổ nhật ký vận hành theo quy định.

Ảnh minh hoạ
Trong năm 2023, định kỳ hằng quý, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành kế hoạch kiểm soát môi trường, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã: Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu thực hiện lấy mẫu kiểm soát chất lượng môi trường các khu công nghiệp. Kết quả, chất lượng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế còn thường xuyên theo dõi, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chất lượng nước thải sau xử lý từ các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự động liên tục do các doanh nghiệp truyền về.
Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời, đôn đốc các doanh nghiệp chưa hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định.
DUY ANH
  •  
Các tin khác

Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều phương pháp để xử lý nước thải, một trong các phương pháp cho thấy hiệu quả đó là sử dụng tháp Air Stripping. Đây là một công nghệ thích hợp để xử lý nước thải có nồng độ Amoni cao và có các thành phần độc hại khác trong nước thải rỉ rác, chế biến thủy sản, chăn nuôi, sản xuất cao su, sản xuất bột cá…

Theo các chuyên gia, ngoài việc hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế thì việc các dự án phát triển hạ tầng giao thông, thậm chí là dự án thoát nước chậm triển khai cũng là nguyên nhân khiến công tác tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng gặp nhiều khó khăn.

Thành phố Hà Nội quyết tâm khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch. Một việc khó và cần nhiều nguồn lực lớn.

Sở Xây Dựng TP.HCM vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện chương trình chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2021-2025, cùng kế hoạch thực hiện năm 2024-2025 gửi UBND TP.HCM.