Quan trắc nước: 8/36 điểm sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/6/2023 | 9:37:00 Sáng

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt năm 2022, trong 8 đợt trên lưu vực sông Hương (6 điểm quan trắc) và lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (30 điểm quan trắc) cho thấy 8/36 điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích sinh hoạt.

Năm 2022, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên (thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) được giao thực hiện Chương trình quan trắc môi trường nước mặt tại 36 điểm trên 2 lưu vực sông (LVS): Hương, Vu Gia - Thu Bồn thuộc 4 tỉnh, thành phố: Kon Tum, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. 
05/06 điểm quan trắc nước trên LVS Hương có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp
05/06 điểm quan trắc nước trên LVS Hương có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Ảnh: ITN
Trên Tạp chí môi trường, nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên (Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) đã công bố Kết quả quan trắc môi trường nước mặt qua 8 đợt trên LVS Hương (6 điểm) và LVS Vu Gia - Thu Bồn (30 điểm).
Kết quả quan trắc cho thấy, chỉ số chất lượng nước (VN_WQI) trung bình năm 2022 tại 38 điểm quan trắc dao động từ 81 - 93, trong đó: 8/36 điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (chiếm tỷ lệ 22,2%) và 28/36 điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp (chiếm tỷ lệ 77,8%). Cụ thể:
LVS Hương: Chỉ số VN_WQI trung bình nằm trong khoảng 84 - 92, trong đó: có 1/6 điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (chiếm tỷ lệ 16,7%) và 05/06 điểm quan trắc nước có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp (chiếm tỷ lệ 83,3%).
LVS Vu Gia - Thu Bồn: Chỉ số VN_WQI trung bình nằm trong khoảng 81 - 93, trong đó: có 23/30 điểm quan trắc có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp (chiếm tỷ lệ 76,7%) và 7/30 điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (chiếm tỷ lệ 23,3%).
Từ kết quả quan trắc môi trường thuộc Chương trình quan trắc môi trường nước quốc gia năm 2022, nhóm nghiên cứu kết luận:
- Chất lượng nước mặt trên LVS Hương và LVS Vu Gia - Thu Bồn còn khá tốt, đa số các điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
- Tuy nhiên, tại một số điểm quan trắc: Khu vực chợ Đông Ba - Thừa Thiên - Huế (hạ lưu LVS Hương), đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến cầu Thuận Phước - TP. Đà Nẵng (hạ lưu sông Vu Gia) chất lượng nước sông suy giảm nhẹ do ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt chưa được xử lý đạt chuẩn thải ra. Các thông số ô nhiễm tập trung chủ yếu là: TSS; nhóm hữu cơ (COD, BOD5); nhóm dinh dưỡng (N-NH4+, N-NO2-); Cl- và Fe.


HẢI THANHNguồn Chuyên trang Quản lý Môi trường
  •  
Các tin khác

Mới đây, các đơn vị thủy lợi tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực hết mình cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Những năm qua, việc đưa nước sạch đến với người dân vùng nông thôn được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp.

Hiện nay, nhiều trường học, nhất là các trường bán trú tại xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo thường xuyên thiếu nước sinh hoạt; thậm chí thời điểm này đang là mùa mưa nhưng một số trường vẫn thiếu nước.

Tại Tuần lễ Sinh thái ở Singapore hôm 13/6, ông Arunabha Ghosh - CEO của Hội đồng Năng lượng, Môi trường và Nước (CEEW) cho biết, châu Á là một trung tâm công nghiệp đang có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất nên đòi hỏi một nguồn nước dồi dào.