An Giang: Họp Hội Đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/7/2016 | 10:41:40 Sáng

Sáng ngày 7/7/2016, tại UBND tỉnh diễn ra cuộc họp Hội Đồng thẩm định 02 Quy hoạch “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020” và “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi –Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp Hội đồng có thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:  Ông Nguyễn Văn Cọp - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên thường trực Hội đồng và các Ủy viên gồm Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, Thoại Sơn, Tân Châu, Tri Tôn, An Phú, Phú Tân, Tịnh Biên, Chợ Mới, Châu Thành và Châu Phú, Trường Đại học An Giang; Ủy viên phản biện gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ quan chủ trì thực hiện quy hoạch: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang; Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên - môi trường An Giang.

 
Quang cảnh buổi làm việc
 
Mục tiêu của "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” nhằm bảo tồn và bảo vệ sinh cảnh cũng như các loài động thực vật hoang dã có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Mục tiêu của "Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm phân bổ hài hòa, hợp lý trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên nước trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và việc khai thác, sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn, đảm bảo phát triển bền vững, làm căn cứ pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước, phòng chống tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Tại cuộc họp, đa số thành viên hội đồng đánh giá cao nội dung hai quy hoạch và thống nhất thông qua 2 quy hoạch không cần chỉnh sửa, một số thành viên khác thống nhất thông qua và cần chỉnh sửa bổ sung một số nội dung theo góp ý.
 
Kết thúc cuộc họp, các thành viên hội đồng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh 2 quy hoạch theo ý kiến góp ý của thành viên hội đồng, kịp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Nguồn tin: angiang.gov.vn

  •  
Các tin khác

Hải Phòng sẽ thực hiện ba giải pháp chính là lắp đặt các trạm quan trắc tự động trên các sông; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hai bên bờ các nguồn nước ngọt và cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

Bộ TN&MT giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là đơn vị chủ trì Dự án và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển và các đơn vị thuộc Tổng cục là đơn vị thực hiện.

Các nhà khoa học của Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiên cứu, ứng dụng thành công công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh UAV trong giám sát kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam.

Ngày18/7, một báo cáo của tổ chức môi trường MapBiomas cho biết, Brazil đã mất khoảng 42.000 km2 thảm thực vật bản địa trong ba năm qua.