Tăng cường quản lý chất thải y tế tại cơ sở

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/4/2024 | 10:23:56 Sáng

Trong bối cảnh tình hình môi trường đang ngày càng trở nên căng thẳng, Bộ Y tế đưa ra đề nghị cấp bách cho các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế.

Theo Bộ Y Tế, mặc dù đã có các quy định và hướng dẫn về quản lý chất thải y tế, tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót tại một số địa phương và đơn vị. Cụ thể, một số địa phương chưa ban hành quy định cụ thể về việc quản lý chất thải y tế tại địa bàn, và một số cơ sở y tế chưa thực hiện đầy đủ các quy định và thủ tục liên quan.


Ảnh minh hoạ. ITN

Các vấn đề cụ thể được nêu bật bao gồm việc chưa phân loại và thu gom chất thải y tế một cách triệt để, thiếu sự kiểm soát và giám sát đối với các hệ thống xử lý nước thải y tế, cũng như tình trạng khu lưu giữ chất thải y tế trong các bệnh viện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đơn vị chưa thực hiện thường xuyên việc bảo trì, bảo dưỡng, giám sát vận hành công trình, hệ thống xử lý chất thải y tế; chưa tăng cường quản lý, giám sát nước thải y tế, chất thải rắn y tế sau xử lý.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, Bộ Y tế đề xuất các biện pháp cụ thể, bao gồm:

Rà soát, bổ sung và ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế; 

Chỉ đạo sở y tế rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn; 

Báo cáo, đề xuất bố trí kinh phí để đầu tư hoặc nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế công lập chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đã quá tải, xuống cấp để đảm bảo nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở y tế phối hợp với sở TN&MT khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các lò đốt chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn; kiên quyết cho dừng hoạt động đối với các lò đốt chất thải y tế không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế và có biện pháp giải quyết phù hợp.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành cần chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất thải y tế theo luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành; rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý chất thải y tế; đánh giá thực trạng hệ thống xử lý nước thải y tế.

Với đơn vị chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc hệ thống đã quá tải, xuống cấp, các địa phương phải có phương án đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp đảm bảo việc xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải; tăng cường quản lý, quan trắc, giám sát vận hành công trình, hệ thống xử lý nước thải y tế, bao gồm giám sát chất thải rắn y tế và nước thải y tế, chất thải y tế sau xử lý.

Các đơn vị cần có kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng khác có liên quan.

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế đảm bảo tính chính xác và đúng thời gian theo quy định. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việc thực hiện những biện pháp này không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự hợp tác và sự đóng góp tích cực từ phía cộng đồng và các cơ sở y tế. 

NGỌC HÀ

  •  
Các tin khác

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa dự thảo Luật Cấp, thoát nước; đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc, bất cập; bổ sung các quy định mà thực tiễn đang đòi hỏi ở dự thảo.

Chiều 19/4, HĐND TP.Hội An (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 11 nhằm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch năm 2024 và điều chỉnh một số nội dung của dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Trong giai đoạn 2024-2026, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ ban hành nhiều Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện ô tô; Quy chuẩn về tiếng ồn...

Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) gây ra đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ ban hành bộ định mức kinh tế, kỹ thuật về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Đây được coi là cơ sở quan trọng giúp các địa phương quản lý chất thải một cách hiệu quả và bền vững.