Hà Nội quyết tâm triển khai kế hoạch quản lý chất thải y tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/7/2024 | 2:46:21 Chiều

Sở Y tế Hà Nội kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan và giám sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.


Ảnh minh hoạ. ITN

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 2871/KH-SYT về kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa trong năm 2024 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch tập trung vào hai nội dung chính: kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan và giám sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể tại từng đơn vị. Các văn bản pháp luật quan trọng được đề cập bao gồm Thông tư 20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, và Quyết định 5959/QĐ-BYT ban hành bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thành lập tổ kiểm tra giám sát và tiến hành kiểm tra định kỳ hàng tháng. Mỗi khoa phòng phải tự kiểm tra ít nhất mỗi tuần một lần. Đồng thời, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn kiểm tra riêng để giám sát việc thực hiện tại các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh sai phạm và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách.

NGỌC HÀ
  •  
Các tin khác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 131/2024/QH15 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Việt Nam cần quy hoạch không gian biển nhằm định hướng cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng - an ninh.